CER Route

Een speciaal wegennet verbindt alle terminals, containerdepots, distributiecentra en douanefaciliteiten. Bekijk onderstaande video van Port Of Rotterdam voor meer informatie over de Container Exchange Route.