Rijnlandroute

Een nieuwe wegverbinding tussen Katwijk, via de A44, en de A4 bij Leiden: dit is de Rijnlandroute. Met deze nieuwe route wordt er gebouwd aan de economische versterking van de regio en wordt er geïnvesteerd in de bereikbaarheid en leefbaarheid van het gebied.